dr hab. Jan Wójcik

stanowisko

adiunkt

zainteresowania badawcze

Zmiany środowiska geograficznego pod wpływem przemysłu (Dolny Śląsk).

Dydaktyka geografii (podręczniki do geografii).

kontakt
ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro), pokój 158

tel. 71 37 52 242

e-mail: jan.wojcik2@uwr.edu.pl

konsultacje

informacje w USOS-ie, pokój 158, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro) [informacje o ewentualnych zmianach proszę sprawdzać w USOS-ie]

wybrane publikacje

2006

Szczawno Zdrój as an example of environmental conditions of air Pollution in a health resorts, Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, vol. 9 Contemporary models of spa tourism in the aspect of sustainable development, University of Wrocław, s. 105-115.

Wybrane problemy gospodarki odpadami w wałbrzyskich kopalniach węgla kamiennego w latach 1960-1996, Przegląd Górniczy nr 7-8 (1004), s. 86-93.

Rozwój rzeźby antropogenicznej powstałej pod wpływem górnictwa w Wałbrzychu i okolicy w latach 1975-1996, w świetle gospodarki odpadami górniczymi, Przegląd Geograficzny, 78, 1, s. 109-126.

Zróżnicowanie kształtu i cech morfometrycznych zwałów jako podstawa do oceny przeobrażenia rzeźby terenu przez górnictwo węglowe, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. A., Geogr. Fiz., T. 57, s. 149-159.

2007

Rekultywacja hałd na terenach górniczych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego w latach 1960-2005, Przegląd Górniczy nr 3 (1012), s. 23-27.

2008

Matura z geografii 2008, Geografia w Szkole, nr 5 (311), s. 39-48.

Górnicze zmiany rzeźby terenu rejonu wałbrzyskiego, Landform Analysis, vol. 9, s. 339-342.

strona główna