mgr Damian Werczyński
stanowisko

doktorant

zainteresowania badawcze

Temat pracy doktorskiej:

Zasoby archeologiczne Śląska i ich aktualne wykorzystanie turystyczne

Turystyka archeologiczna i popularyzacja dziedzictwa archeologicznego.
Turystyka wiejska.
Adaptacja zabytków dla potrzeb ruchu turystycznego.

kontakt

damian.werczynski@uwr.edu.pl

konsultacje

informacje w USOS-ie lub kontakt mailowy, pokój 154, ul. Z. Cybulskiego 32 (I piętro)

publikacje
  • Rodak S., Werczyński D., 2008, Ceramika z wczesnośredniowiecznego grodziska w Gniewkowie, gm. Dobromierz, [w:] Kucypera P., Wadyl S. (red.), Kultura materialna średniowiecza w Polsce, Toruń, s. 85-93.
  • Werczyński D., 2011, Archeoturystyka na Dolnym Śląsku. Stan zagospodarowania obiektów i perspektywy rozwoju, [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty. Tom 2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 9-32.
  • Rodak S., Werczyński D., 2011, Badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Gniewkowie, pow. świdnicki, w 2007 r., [w:] Paszkiewicz B. (red.), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, t. 53, s. 43-54.
  • Werczyński D., 2011, Atrakcje dla turystyki archeologicznej w Polsce. Festiwale archeologiczne, [w:] Kuczera M. (red.), Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Część 3. Nauki humanistyczne i społeczno-ekonomiczne, Tom I, Wyd. Creativetime, Kraków, s. 66-73.
  • Werczyński D., 2011, Atrakcje dla turystyki archeologicznej w Polsce. Rezerwaty archeologiczne oraz muzea archeologiczne i zbiory zabytków ruchomych, [w:] Kuczera M. (red.), Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, Tom II Creative Science – Monografia 2011, Wyd. Creativetime, Kraków, s. 35-42.
  • Werczyński D., 2012, Krzyże kamienne i ich symbolika w krajobrazie Dolnego Śląska, [w:] Łach J., Zaręba A. (red.), Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie. Studia krajobrazowe tom 3, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 281-302.
  • strona główna