dr Agnieszka Rozenkiewicz
stanowisko

adiunkt

zainteresowania badawcze

Turystyka kulturowa.
Turystyka zrównoważona.
Archeoturystyka.
Turystyka religijna.

kontakt
agnieszka.rozenkiewicz@uwr.edu.pl

konsultacje

informacje w USOS-ie, pokój 154, ul. Z Cybulskiego 32 (1 piętro) [informacje o ewentualnych zmianach proszę sprawdzać w USOS-ie]

publikacje
 • Rozenkiewicz A., Żerdzińska M., 2009, Przystosowanie obiektów archeologicznych Dolnego Śląska do potrzeb turystyki na przykładzie powiatu wrocławskiego, [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty, Rozprawy Naukowe IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego 9, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 65-72.
 • Rozenkiewicz A., Łach J., 2010, Problematyka nazewnictwa regionalnego pogranicza polsko-czeskiego, „Przyroda Sudetów”, tom XIII, red. Gramsz B., Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, s. 293-300.
 • Rozenkiewicz A., 2010, Typologia architektonicznych reliktów krajobrazu kulturowego Irlandii od epoki kamienia do schyłku epoki żelaza, [w:] Chylińska D., Łach J. (red.), Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy?, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 201-210.
 • Łach J., Rogowski M., Rozenkiewicz A., 2010, Problematyka regionalizacji fizycznogeograficznej pogranicza polsko-czeskiego w Sudetach Środkowych, [w:] „Problemy Ekologii Krajobrazu”, tom XXVI, Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej, red. S. Horska-Schwarz, Wyd. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 171-180.
 • Chylińska D., Rozenkiewicz A., 2010, Between business and realization of social mission - the case study of Krzyżowa (Lower Silesia), [in:] Wyrzykowski J., Widawski K. (ed.), Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, Vol. 11, Conditions, state and development perspectives of business tourism, Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, Wrocław, pp. 201-214.
 • Rozenkiewicz A., McGettigan F., 2011, Archaeotourism – the past is our future?, [in:] (THRIC) Tourism and Hospitality Research in Ireland Conference 2011, Smart Thinking in Tourism, Department of Hospitality, Tourism and Leisure Studies, Athlone Institute of Technology, pp. 22-41 [wydano w formie elektronicznej].
 • Rozenkiewicz A., 2011, Teaching and learning thematic vocabulary in the field of tourism, [in:] Wąsik Z. (ed.), Dissertationes Philologicae Wratislavienses, vol. 2, Wybrane prace seminaryjne studentów anglistyki z lat 2009-2010, Philological School of Higher Education in Wrocław, Wrocław, pp. 73-97.
 • Łach J., Rozenkiewicz A., 2011, Wrocławski Węzeł Wodny jako potencjał dla rozwoju turystyki kulturowej Wrocławia, [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty. Tom 2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 151-169.
 • Łach J., Łukomska J., Rozenkiewicz A., 2011, Development conditions of tourism for the blind and visually impaired in Wrocław, [in:] Wyrzykowski J., Marak J. (ed.), Tourism Role in the Regional Economy, Vol. 3, Social, Health-related, Economic and Spatial Conditions of Disabled People’s Tourism Development, University of Business in Wrocław, Wrocław, pp. 143-157.
 • Rozenkiewicz A., Łach J., 2012, Problems of the regional nomenclature of the Polish-Czech borderland, “Moravian Geographical Reports”, 3(20), pp. 64-72.
 • Rozenkiewicz A., 2012, Znaki i symbole w krajobrazie kulturowym Irlandii na przykładzie doliny Boyne, [w:] Łach J., Zaręba A. (red.), Studia krajobrazowe. Krajobrazy zdefiniowane - znaki i symbole w krajobrazie. Tom 3, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 261-279.
 • Rozenkiewicz A., 2012, Report on the annual ‘Tourism and Hospitality Research in Ireland Conference’ (THRIC) – ‘Smart thinking in tourism’ – Athlone, Co. Westmeath, Ireland, 14-15 June 2011, „Turyzm/Tourism”, 1(22), pp. 63-64, 67-68.
 • McGettigan F., Rozenkiewicz A., 2013, Case Study 2: Archaeotourism – The Past is Our Future?, [in:] Raj R., Griffin K., Morpeth N. (ed.), Cultural Tourism, CABI, Oxfordshire, UK, pp. 173-186.
konferencje
 • Udział w ogólnopolskiej konferencji: Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej w świetle procesów integracji europejskiej, Leśna, 20-22.05.2009.
  Prezentacja posteru: Problemy nazewnictwa regionalnego na przykładzie pogranicza polsko-czeskiego.
 • Współorganizacja i udział w ogólnopolskiej konferencji Krajobrazy Europy - gospodarka planowa czy generowanie chaosu? Panel III. Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. Krajobrazy przeszłości i ich współczesna transformacja, Wrocław, 17-19.09.2009.
  Prezentacja posteru: Typologia architektonicznych reliktów krajobrazu kulturowego Irlandii od epoki kamienia do schyłku epoki żelaza.
 • Udział w międzynarodowej konferencji (THRIC) Tourism and Hospitality Research in Ireland Conference 2011, Smart Thinking in Tourism, Athlone Institute of Technology, Athlone (Irlandia), 14-15.06.2011.
  Prezentacja referatu: Archaeotourism – the past is our future?
 • Udział w międzynarodowej konferencji Landscape and tourism: The dualistic relationship, ATLAS annual conference 2011, ATLAS (The Association for Tourism and Leisure Education), Valmiera (Łotwa), 21-23.09.2011.
  Prezentacja referatu: Archaeotourism – a way forward for the development of the cultural landscape?
 • Udział w międzynarodowej konferencji Social, Health-related, Economic and Spatial Conditions of Disabled People’s Tourism Development, III International Conference Tourism Role in the Regional Economy, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław, 11-13.10.2011.
  Prezentacja referatu: Development conditions of tourism for the blind and visually impaired in Wrocław
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego Współczesne aspekty badań przestrzeni geograficznej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 26-27.10.2012.
  Prezentacja referatu: Optymalne rozwiązania adaptacji turystycznej przestrzeni – studium przypadku Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja
 • strona główna