Konsultacje - okres wakacyjny 2018

dr Dagmara Chylińska

informacje w USOS-ie lub kontakt mailowy, pokój 156, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro)

dr Magdalena Duda-Seifert

informacje w USOS-ie lub kontakt mailowy, pokój 157, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro)

dr Krzysztof Kołodziejczyk

informacje w USOS-ie lub kontakt mailowy, pokój 158, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro)

dr Janusz Łach

od kwietnia 2018 r. urlop zdrowotny

mgr Arkadiusz Ochmański

informacje w USOS-ie lub kontakt mailowy, pokój 154, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro)

mgr Agnieszka Rozenkiewicz

informacje w USOS-ie lub kontakt mailowy, pokój 154, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro)

mgr Damian Werczyński

informacje w USOS-ie lub kontakt mailowy, pokój 154, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro)

dr hab. Krzysztof Widawski

informacje w USOS-ie lub kontakt mailowy, pokój 155, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro)

dr hab. Jan Wójcik

informacje w USOS-ie lub kontakt mailowy, pokój 158, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro)

dr inż. Anna Zaręba

informacje w USOS-ie lub kontakt mailowy, pokój 157, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro)