Kierunki badań

 

Studia nad wybranymi regionami Polski i świata.

Zastosowanie teledetekcji w badaniach środowiska geograficznego i gospodarce.

Geograficzne uwarunkowania rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku, w Polsce i w Europie.

Ocena krajobrazu w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby gospodarki przestrzennej.

 

strona główna