Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki

Zespół pracowników ZGRiT
w sali teledetekcji na ul. Przybyszewskiego

 

Zespół pracowników ZGRiT
przed budynkiem na ul. Przybyszewskiego

Pracownia komputerowa
na ul. Przybyszewskiego

 

Dr M. Ruszczycka-Mizera, dr W. Plewniak, prof. J. Wyrzykowski
(ul. Przybyszewskiego)

 

Sala teledetekcji
na ul. Przybyszewskiego

Sala wykładowa przy ul. Kuźniczej

 

Korytarz IGiRR

Biblioteka IGiRR

 

Dr J. Wójcik przed budynkiem
na ul. Przybyszewskiego

 

Mgr M. Helt

Korytarz IGiRR